MortensrudTorg fysioterapi

Helga Vaneks vei 3a. 1281 Oslo. Telefon 22 61 03 79

   

Velkommen til MortensrudTorg fysioterapi

Vi er seks Fysioterapeuter; fire med driftsavtale og to uten driftsavtale.

 

Hva er driftsavtale?

Driftsavtale med kommunen betyr at fysioterapeuten har avtale med bydelen og forholder seg til NFF sin takstplakat. Fysioterapeuten kan behandle pasienter med  diagnoser som gir rett til fri behandling.

Uten driftsavtale med kommunen betyr at fysioterapeuten kan ta andre takster enn de med avtale. Egenandelen vil være noe høyre, men ventelistene er korte og de kan derfor ta inn pasienter rask. Fysioterapeutene arbeider både ettermiddag og kveld.

 

Hva er fysioterapi»?

Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell og har et selvstendig vurderings- og behandlingsansvar i pasient-/klientsituasjoner.

Fysioterapeuters kunnskapsfelt er kropp, bevegelse og funksjon

Fysioterapeuter har bred kunnskap om bevegelsessystemets oppbygning og funksjon hos frisk og syk og om hvordan fysiske, psykiske og sosiale faktorer bidrar til helse og sykdom.

Det teoretiske grunnlaget for fagutøvelsen er forankret i naturvitenskap, samfunnsvitenskap og humanistisk vitenskap.

Fysioterapeuter kan legge til rette for – og yte tjenester som bidrar til at individer og befolkningsgrupper utvikler, opprettholder og gjenvinner optimal bevegelses- og funksjonsevne gjennom livsløpet.

Hensikten med fysioterapi er å optimalisere livskvalitet og bevegelsespotensial innenfor helsefremmende, forebyggende, behandlende og rehabiliterende/habiliterende virksomhet.

Valg av fysioterapeutiske tiltak er basert på en grundig fysioterapeutisk funksjonsvurdering, en kritisk gjennomgang av forskningskunnskap og systematisert erfaringskunnskap om tiltakets virkninger, samt brukerens egne preferanser.

Fysioterapeuter anvender kroppslige innfallsvinkler og en rekke metoder og tilnærminger for å stimulere til lærings- og endringsprosesser som kan bidra til best mulig funksjon.

 

Vi tilbyr:

1. Opptrening etter operasjoner og skader

2. Behandling av neurologiske- og reumatiske lidelser

3. Behandling av bekkenleddsplager

4. Psykomotorisk fysioterapi

5. Barne- ungdomsfysioterapi

Fysioterapeuter:

Agneta

Kari

Katrin

Karen Anne

Astrid

Tiril